โรงเรียนบ้านท่าดีหมี  ยินดีต้อนรับทุกท่าน


นายสุรชาติ จันปัดถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี