หน้าแรก

โรงเรียนบ้านท่าดีหมี  ยินดีต้อนรับ


นายสุรชาติ จันปัดถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมี
                                                   

E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/pr

E-News ผลงานวิชาการ

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/phl-ngan-wichakar
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/khaw-e-news/khaw-kickrrm

E-News ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/asset/asset